top of page
ETGAR - Mathematical Journal for Youth in Hebrew (archive)
אתגר - גליונות למתמטיקה

אתגר - גליונות למתמטיקה הוא כתב עת שיצא לאור בישראל בשנים 1985-2001.

העורכים המייסדים היו אבי ברמן מהטכניון ויוסף גיליס ממכון וייצמן. חברי המערכת התחלפו במשך הזמן, ולאורך השנים היו חברי המערכת אבי ברמן, יוסף גיליס, צבי הראל, אליהו לוי, שי גירון, רון הולצמן ושוני דר. הגליונות הוצאו לאור תחילה בשותפות על-ידי הפקולטות למתמטיקה בטכניון ובמכון וייצמן, אחר-כך על-ידי הפקולטה למתמטיקה בטכניון, ואז על-ידי החוג למתמטיקה באוניברסיטת חיפה.

כתב העת ממשיך את שני עיתוני המתמטיקה הוותיקים לנוער - גליונות מתמטיקה ואתגר, שלהם קדמו הדפים למתמטיקה וגליונות למתמטיקה ופיזיקה, שיצאו לאור עוד לפני קום המדינה.
לאורך השנים הופיעו בכתב העת מאמרים מקוריים, מאמרים מתורגמים, בעיות וחידות רבות, והוא זכה להשתתפות ערה ותומכת של תלמידי תיכון, סטודנטים ומורים.

 

האיגוד הישראלי למתמטיקה סרק את כל 54 הגליונות שיצאו לאור. אנו מודים לאבי ברמן, אליהו לוי ומכון דוידסון שלצד מכון וייצמן, שהשאילו את העותקים שברשותם לצורך כך.

לאחר קבלת רשות מן הפקולטות למתמטיקה בטכניון ובמכון וייצמן, האיגוד מגיש בזאת עותקים של 28 החוברות הראשונות. (שאר החוברות תוצגנה לאחר הסכמת כל חברי המערכת).

זכויות היוצרים על כל המאמרים שייכות לכותביהם. כותבי מאמרים המבקשים להסיר את עבודתם מהאתר מתבקשים להודיע על כך לאיגוד.

bottom of page